MOJCA SMERDU

Lokacija / Location: GORNJI TRG 44

Čas / Time: 12.00 – 16.00 h

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mojca_Smerdu


Občuteno oblikovanje in razmišjanje skozi medij žgane gline v prvobitne ustvarjalnem prostoru.

Sensitive design and reflection through the burning clay medium into the original creative space.

 

 

Mojca Smerdu (1951, Ljubljana) je ugledna in uveljavljena mojstrica slovenskega kiparstva. Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani je končala leta 1974 in prav tam leta 1976 končala tudi podiplomski študij kiparstva (prof. Drago Tršar). Samostojno razstavlja že od leta 1976 dalje (več kot 40 razstav) doma (Ljubljana, Tržič, Žalec, Kanal, Kostanjevica, Koper, Piran, Ajdovščina, Velenje, Maribor, Postojna, Nova Gorica, Postojna, Ribnica, Škofja Loka, Bled, Begunje na Gorenjskem, Volčji Potok, Vipava, Domžale, Murska Sobota) in v tujini (Zagreb, Beograd, Pulj, Novi Sad, Trst, St. Veit, Pordenone, Olching, Videm, Podgorica, Kotor, Reka, Benetke, Celovec, Poreč, Labin). Med najpomembnejšimi skupinskimi razstavami velja omeniti številne bienalne mednarodne razstave, zlasti male plastike v Murski Soboti, Padovi, Budimpešti, sicer pa skupinske in izbrane pregledne razstave sodobnega slovenskega kiparstva doma (Velenje, Podsreda Ljubljana, Celje) in v tujini (Pančevo, Beograd, Zagreb, Dubrovnik, Poreč, Subotica, Kikinda, Herceg Novi, Kuba, Panama, Marn-La-Vale, München, Augsburg, Bruselj, Marburg, Bonn, Gorica, Washington, Miami, Cleveland, Ottawa, Codroipo – Vila Manin, Dunaj). Sodelovala je tudi na mednarodnih kiparskih simpozijih v Kikindi, Labinu, Pančevu, Boru, Počitelju, Lendavi in Mariboru.

Je prejemnica nacionalnih nagrad (Nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva, študentovska Prešernova nagrada, Priznanje žirije na prvem bienalu mesta Kranj) in mednarodnih nagrad (Zagreb, Pančevo, Herceg Novi, Dubrovnik, Murska Sobota). Je avtorica javnih spomenikov v Mariboru, Kikindi, Murski Soboti, Ljubljani in v Dobrli vasi pri Podjuni. Njena dela so v javnih zbirkah v Celju, Portorožu, Murski Soboti, Ljubljani, Ribnici, Mariboru, Moravcih, na Bledu in na Reki ter v Domžalah, Pančevu, Novem Sadu in Veldnu. Živi in dela v Ljubljani. Naj atelje je na Gornjem trgu 44.

   *            *            *

Mojca Smerdu (1951, Ljubljana) is a renowned and well-established master of Slovenian sculpture. She graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana in 1974, and there she finished her post-graduate studies of sculpture (prof. Drago Tršar) in 1976. She has been exhibiting independently since 1976 (more than 40 exhibitions) in Slovenia (Ljubljana, Tržič, Žalec, Kanal, Kostanjevica, Koper, Piran, Ajdovščina, Velenje, Maribor, Postojna, Nova Gorica, Postojna, Ribnica, Škofja Loka, Bled, Begunje in the Gorenjska region, Volčji Potok, Vipava, Domžale, Murska Sobota) and abroad (Zagreb, Belgrade, Pula, Novi Sad, Trieste, St. Veit, Pordenone, Olching, Videm, Podgorica, Kotor, Rijeka, Labin). Among the most important group exhibitions, many biennial international exhibitions, especially small plastics in Murska Sobota, Padova and Budapest, should be mentioned. Otherwise, the group and selected transparent exhibitions of contemporary Slovene sculpture at home (Velenje, Podsreda Ljubljana, Celje) and abroad (Pančevo, Belgrade, Zagreb , Dubrovnik, Poreč, Subotica, Kikinda, Herceg Novi, Cuba, Panama, Marn-La-Vala, Munich, Augsburg, Brussels, Marburg, Bonn, Gorizia, Washington, Miami, Cleveland, Ottawa, Codroipo – Vila Manin, Vienna). She also participated in international sculptural symposia in Kikinda, Labin, Pančevo, Bor, Počitelj, Lendava and Maribor.

Mojca Smerdu is the recipient of national awards (Prešeren Fund Award, Župančič’s Award, Prešeren Prize Prize, Prize of the Jury at the First Biennial of the City of Kranj) and international awards (Zagreb, Pančevo, Herceg Novi, Dubrovnik, Murska Sobota). She is the author of public monuments in Maribor, Kikinda, Murska Sobota, Ljubljana and Dobrla vas near Podujna. Her works are in public collections in Celje, Portorož, Murska Sobota, Ljubljana, Ribnica, Maribor, Moravci, Bled and Rijeka and in Domžale, Pančevo, Novi Sad and Velden. She lives and works in Ljubljana. Her studi space is on Gornji trg 44.

,

admin Written by:

Be First to Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja