GORAN MEDJUGORAC in IVO PODRŽAJ

PERFORMANS / PERFORMANCE (tip/type: Virilizacijski kulturno-umetniški obred/Virilization cultural and artistic ritual): Ne bog, ne kralj, ne mamina školjka / Neither God, nor King or Mother’s shell

Lokacija / Location: MAISTROVA ULICA 3, PLOŠČAD/PLATFORM

Čas / Time: 17.00 – 17.20 h

 

http://goranmedjugorac.tumblr.com/http://www.muzikobala.com/tag/ivo-podrzaj


 

Vizualni umetnik Goran Medjugorac in zvočni umetnik Ivo Podržaj bosta izvedla kuturno umetniški obred virilizacije ali po domače povedano maskulinizacije, kjer umetnika izgubljena v feminiziranem svetu poskušata z obujanjem starodavnih obredov emancipacije, iniciacije in potrjevanja moškosti nasploh, doseči stanje samozavesti prepotrebne za spopad s sodobno dehumanizirano družbo. Yes, we can do it.

The visual artist Goran Medjugorac and the sound artist Ivo Podržaj will perform an artistic ritual of virilization or in common manner said a masculinisation, where the artists who are lost in a feminized world try to rebuild the ancient rites of emancipation, initiation and affirmation of masculinity in general, to achieve the state of self-confidence necessary for the struggle with the modern dehumanized society. Yes, we can do it.

admin Written by:

Be First to Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja