DRAGO LESKOVAR

Lokacija / Location: SLOVENČEVA 19a, 2 nadstopje/second floor

Čas / Time: 12.00 – 16.00 h

 


Svež pripravljalni opus del za razstavo 100 obletnice Cankarjeve smrti, ter dela, ki nastajajo od lanskega zaključka študija, čaka na vas.

A fresh preparatory work for an exhibition of the 100th anniversary of Cankar’s death, as well as works that have arisen since last year’s completion, are waiting for you.

 

 

DRAGO LESKOVAR (1973, Maribor). Po končani Srednji tehnični in strojni šoli v Zrečah in Mariboru se je zaposlil v časopisni hiši Delo, kot vzdrževalec. Ob delu je opravil dve izobraževanji (Augsburgu v tovarni Man in Zofingenu v tovarni Müller Martini) ter se leta 2011 vpisal na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje in leta 2014 diplomiral iz slikarstva pri profesorju Zmagu Lenárdiču. Leta 2017 je končal podiplomski študij slikarstva pri profesorju Bojanu Gorencu. Ukvarja se s tematiko socialnega nadrealizma, vplivom intuicije in razuma na slikarsko podobo in študijami odnosov.

V prostem času se ukvarja s tekom, sodeloval je že na več maratonih in ultramaratonu. Zanima se tudi za biodinamično kmetovanje in njegov vpliv na ohranjanje rastlinske raznovrstnosti. Rad potuje ter spoznava in raziskuje običaje drugih narodov. Živi in dela v Ljubljani. Atelje ima na Slovenčevi 19a.

            *            *            *

DRAGO LESKOVAR (1973, Maribor). After completing the Srednja tehnična in strojna šola in Zreče and Maribor, he was employed in the newspaper Delo as a maintenance worker. While working, he completed two studies (Augsburg at the Man and Zofingen factory at the Müller Martini factory), and in 2011 he enrolled at the Academy of Fine Arts and Design where he graduated from painting with professor Zmago Lenárdič in 2014. In 2017, he completed his postgraduate studies in painting with professor Bojan Gorenc. In his paintings he deals with the subject of social surrealism, the influence of intuition and reason on the painting image and the study of relationships.

In his spare time, he is engaged in running, he has already participated in several marathons and ultramarathon. IHeis also interested in biodynamic farming and its impact on the conservation of plant diversity. He likes to travel and learn about and explore the customs of other nations. He lives and works in Ljubljana. His atelier is at Slovenčeva 19a.
admin Written by:

Be First to Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja