DIME TEMKOV, LUKA URŠIČ in ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ

Lokacija / Location: LOVCI, MASARYKOVA 22, 2. NADSTROPJE – MANSARDA/ 2. FLOOR – ATTIC

Čas / Time: 17.00 – 21.00 h

 

https://www.facebook.com/dime.temkovhttps://www.mladina.si/154328/luka-ursic-slikar-in-glasbenik/ & www.zsj.si 


Podstrešno gnezno nad ljubljansko homoerotično eksotiko – kdor visoko leta sanja v mavričnih barvah.

Attic nesting above Ljubljana’s homoerotic exotics – who flies high in his wishes dreams in rainbow colors.

 

Dime Temkov (1971, Skopje). Leta 1990 je končal Srednjo umetniško šolo ‒ oddelek grafika, nato pa študiral grafiko na Fakulteti likovnih umetnosti v Skopju pri prof. Dimčetu Nikolovemu, kjer je diplomiral maja 1995. Septembra istega leta se je vpisal na podiplomski študij grafike na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri prof. Lojzetu Logarju. Deluje na več področjih: umetniškem, organizacijskem, društvenem in humanitarnem. Ustanovil je več kulturnih središč in galerij. Organiziral je 21 mednarodnih likovnih kolonij. Imel je 50 samostojnih razstav. Od leta 2011 je član Rotary kluba Logatec. Vodi klubski projekt Umetniki v Rotary. Živi in dela v Ljubljani.

 

Luka Uršič (1982, Maribor) Po končani Srednji šoli za fotografijo in oblikovanje se je 2004 vpisal na slikarstvo na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Od študijskih let je sodeloval kot asisten pri Jaši in sodeloval z različnimi umetniki (Urša Vidic, Janez Vidrih …). Je član več audio vizualnih bendov mdr. Leftfinger, Lo-Ho-Fi, Your Gay Thoughts etc. Živi in ustvarja v Ljubljani. Atelje ima v stavbi Lovci.

Zoran Srdić Janežič (1974, Kranj). Akademski kipar, oblikovalec lutk in intermedijski umetnik. Po končani Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer kiparstvo, pri profesorju Sreču Draganu, se je zaposlil v delavnici Lutkovenga gledališča Ljubljana kot oblikovalec lutk – kipar. Kar ga zanima v umetnosti je gibanje (mehnizmi …), različne tehnike in tehnologije ustvarjanja ter različne vsebine. Živi in ustvarja v Ljubljani. Delovni prostor ima v stavbi Lovci

   *            *             *

Dime Temkov (1971, Skopje). In 1990 he graduated from the Secondary Art School – Department of Graphic Arts, then studied graphics at the Faculty of Fine Arts in Skopje, with prof. Dimče Nikolovem, where he graduated in May 1995. In September of the same year, he enrolled in postgraduate studies of graphics at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana with prof. Lojze Logar. He works in several areas: artistic, organizational, social and humanitarian. He established several cultural centres and galleries. He organized 21 international art colonies. He had 50 solo exhibitions. Since 2011 he has been a member of Rotary club Logatec. He runs a club project Artists in Rotary. She lives and works in Ljubljana.

Luka Uršič (1982, Maribor) After finishing the Secondary School of Photography and Design, he enrolled in painting department at the Academy of Fine Arts and Design in 2004. Since his study years, he has been working as an assistant at Jasja and collaborated with various artists (Urša Vidic, Janez Vidrih …). He is a member of several audiovisual bands as for example Left-Finger, Lo-Ho-Fi, Your Gay Thoughts etc. He lives and works in Ljubljana. He has the studio in the Lovci building.

Zoran Srdic Janezic (1974, Kranj). Academic sculptor, puppet designer and intermedia artist. After finishing the Academy of Fine Arts and Design, Sculpture, with Professor Srečo Dragan, he started working at the Ljubljana Puppet Theatre as a puppet designer – sculptor. What he is interested in art is movement (mechanisms …), various techniques and technology of creation, and various contents. He lives and works in Ljubljana. He has a studio in the Lovci building

admin Written by:

Be First to Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja