TINA DRČAR

Lokacija / Location: GROMKA, METELKOVA MESTO

Čas / Time: 18.00 h

 

 


 

Glavna dela vizualne umetnice Tine Drčar so zidne slike. Ob 18. uri bo začela z vodenjem ogleda svojih umetniških del po Metelkovi.

Wall paintings are the main works of the visual artist Tine Drčar. Artist will begin to conduct a tour of her artworks on the walls of Metelkova at 18.00

 

    

Tina Drčar (1977, Celje) samozaposlena v kulturi, je leta 2004 diplomirala na visoki strokovni šoli Za risanje in slikanje v Ljubljani, pri profesorju Marku Butini in profesorici dr. Tanji Mastnak. V Študijskih letih od 2001 do 2005 je sodelovala v slikarskem tandemu z Binetom Skrtom (murali : Mala šola , Mrtvaški ples, Apokalipsa).

Velike zidne slike ( murali ) so njena ljubezen, vidne na zidovih Metelkove mesta (Globina 14 in 15, Paviljon- Pahljača, Deka iz Šutke….). Raziskuje tudi druge slikarske tehnike in medije. Sodeluje v projektu Svetlobna gverila, izdeluje plakate (Defonija – nagrada Zlato gnezdo 2010, Rozin teater, Menza pri koritu).

Aktivna je tudi v delu z otroci za katere organizira likovne delavnice (Španski borci, Metelkova mesto, Šuto Orizari).
Ukvarja se tudi z humanitarnimi akcijami. Tako je leta 2009 in 2010 izvedla akciji Za otroke Šutke (obleke, šolski inventar, barve za obnovo OŠ. Ramiz i Hamid u Šuto Orizari , Makedonija ).

Svoja umetniška dela razstavlja v Sloveniji (Škuc, Ministrstvo za kulturo, Kresija, Vžigalica…) in tujini ( Cveta Zuzozič paviljon – Beograd, MKC – Skopje, muzej Robevci – Ohrid). Živi v Ljubljani, ustvarja v AKC Metelkova mesto. Atelje ima v stavbi Hlev, prvo nadstropje nad Gromko.

 *            *            *

Tina Drčar (1977, Celje) is self-employed artist in culture: She graduated in 2004 at the High school of drawing and painting in Ljubljana, with professor Marko Butina and professor dr. Tanja Mastnak. In the academic year 2001-2005, she participated in the painting tandem with Binet Skrt (murals: Mala šola, Mrtvaški ples, Apokalipsa).

Large wall paintings (murals) are her love, visible on the walls of Metelkova City (Depths 14 and 15, Pavilion-Flame, Deck from Shutka …). She also conduct artistic research on different painting techniques and media. She participates in the project Svetlobna gverila and works on the graphic design of posters (Defonija – Golden Nest Prize 2010, Rozin Theater, Menza pri Koritu).

She is also active in working with children for whom she organizes art workshops (Spanish fighters, Metelkova city, Suto Orizari).
She also works with humanitarian campaigns. Thus, in 2009 and 2010, she carried out a campaign for Children’s of Shutka (clothes, school inventory, colors for reconstruction of elementary schools, Ramiz and Hamid in Suto Orizari, Macedonia).

She exhibits her artworks in Slovenia (Škuc, Ministry of Culture, Kresija, Vžigalica …) and abroad (Cveta Zuzozič pavilion – Belgrade, MKC – Skopje, Museum Robevci – Ohrid). She lives in Ljubljana, creates AKC Metelkova City. Her studio is in a building Stables / Hlev, the first floor above Gromka building.

 

admin Written by:

Be First to Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja