4’33 FESTIVAL

ODPRTI ATELJEJI – FESTIVAL: 4’33

LJUBLJANA

31. AVGUST 2018


 

 

Odprti ateljeji – festival: 4’33 je nastal iz želje razviti neodvisno platformo, preko katere se izven galerij in inštitucij predstavljajo umetniki z različnih področij in z različnimi oblikami sodobnega umetniškega ustvarjanja. V tem letu so to vizualci in performerji, ki delujejo v Ljubljani, in so se na ta način odločili predstaviti mestu in njegovim obiskovalcem.

Festival je na ogled po različnih ateljejskih lokacijah. Kot prestolnica in turistično mesto Ljubljana privlači obiskovalce v veliki meri s svojo kulturno in umetniško ponudbo, v kateri pa lahko med večjimi plejerji kot so Moderna, Mestna, Jakopičeva in MGLC, zdaj postavimo na ogled tudi neodvisno umetniško sceno in posamezne umetnike, ki delujejo pretežno v ateljejih Metelkove, ne pa samo tu. Ti s svojim umetniškim ustvarjanjem ves čas dajejo ljubljanski umetniški sceni močno identiteto.

Za prehodne obiskovalce mesta je zaledno umetniško dogajanje posebnost in zanimivost, sproščeno vzdušje Metelkove in domačih ateljejev pa je lahko alternativna zanimivost, ki jo nekatere tuje prestolnice že s pridom izkoriščajo. Umetniki na svojih domačih delovnih lokacijah predstavljajo živo sceno in pristni stik z umetniškim razmišljanjem, za razliko od poslovnih centrov v urbanih središčih, ki predstavljajo izbor sorodnih in znanih del. Lokacije performansov in odprtih ateljejev popeljejo obiskovalca stran od utečenih turistinih poti na ozemlje umetnika in v komunikacijo z njim ter postavijo izvor umetnosti pred inštitucijo.

Odprti ateljeji so si sposodili ime 4’33 po znani skladbi Johna Cagea, pri kateri izvajalci 4 minute in 33 sekund ne delajo nič. Cage je opozoril na zvoke v prostoru, ki poleg glasbe ustvarjajo skupno zvočno okolje. Neodvisni festival tako dela vidno trenutno živo produkcijo iz ozadja, ki soustvarja umetniški prostor.

 

Ateljeji / Ateliers

20/08/2018

NORMA DE SAINT PICMAN

NORMA DE SAINT PICMAN

NORMA DE SAINT PICMAN


Lokacija / Location: ILIRSKA ULICA 15
Čas / Time: 10.00 - 18.00 h
20/08/2018

BRANE ŠIRCA

BRANE ŠIRCA

BRANE ŠIRCA


Lokacija / Location: CESTA V GORICE 38
Čas / Time: 10.00 - 18.00 h
20/08/2018

ROK MOHAR

ROK MOHAR

ROK MOHAR


Lokacija / Location: HLEV, METELKOVA MESTO
Čas / Time: 10.00 – 20.00 h  
20/08/2018

DRAGO LESKOVAR

DRAGO LESKOVAR

DRAGO LESKOVAR

  Lokacija / Location: SLOVENČEVA 19a,
2. NADSTROPJE / 2ND FLOOR
Čas / Time: 12.00 – 16.00 h
20/08/2018

MOJCA SMERDU

MOJCA SMERDU


Lokacija / Location: GORNJI TRG 44
Čas / Time: 12.00 - 16.00 h
20/08/2018

BOŠTJAN DRINOVEC

BOŠTJAN DRINOVEC

BOŠTJAN DRINOVEC


Lokacija / Location: GARAŽE, METELKOVA MESTO
Čas / Time: 16.00 – 19.00 h
20/08/2018

TANJA ŠPENKO

TANJA ŠPENKO

TANJA ŠPENKO


Lokacija / Location: TRUBARJEVA ULICA 76 a, MANSARDA / ATTIC
Čas / Time: 16.00 –  19.00 h
20/08/2018

DIME TEMKOV, LUKA URŠIČ IN ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ

DIME TEMKOV, LUKA URŠIČ IN ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ

DIME TEMKOV, LUKA URŠIČ IN ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ


Lokacija / Location: LOVCI, MASARYKOVA 22,
2. NADSTROPJE – MANSARDA / 2ND FLOOR – ATTIC
Čas / Time: 17.00 – 21.00 h
20/08/2018

GORAN MEDJUGORAC IN IVO PODRŽAJ

GORAN MEDJUGORAC IN IVO PODRŽAJ

GORAN MEDJUGORAC IN IVO PODRŽAJ


Lokacija / Location: MAISTROVA ULICA 3, PLOŠČAD / PLATFORM
Čas / Time: 17.00 – 17.20 h
20/08/2018

TINA DRČAR

TINA DRČAR

TINA DRČAR


Lokacija / Location: GROMKA, METELKOVA MESTO
Čas / Time: 18.00 h
20/08/2018

MARKO A KOVAČIČ S POMOČJO SKUPINE ŽALOSTNA SOVA

MARKO A KOVAČIČ S POMOČJO SKUPINE ŽALOSTNA SOVA

MARKO A KOVAČIČ S POMOČJO SKUPINE ŽALOSTNA SOVA


Lokacija / Location: JAVKA PRI RDEČI ZVEZDI in ŠKRATOV VRT, MASARYKOVA 22, METELKOVA
Čas / Time: 18.00 – 21.00 h
20/08/2018

ACO IN PAOLA

ACO IN PAOLA


Lokacija / Location: VEGOVA ULICA 3, Ljubljana
Čas / Time: 17.00 – 21.00 h
20/08/2018

MODRI KOT

MODRI KOT

MODRI KOT


Lokacija / Location: MODRI KOT, ROG, TRUBARJEVA CESTA 72
Čas / Time: 21.00 h